Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

 

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Nelly Raijmakers
Wittlicherstr. 2
54531 Manderscheid

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens,
  • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens,
  • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
  • Overdraagbaarheid van gegevens als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

U kunt te allen tijde met een klacht contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit hangt af van de staat van uw verblijf, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met hun adressen vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

  • u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven,
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u,
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een doorslaggevend legitiem belang heeft om uw gegevens niet openbaar te maken.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Contact Formulier

Als u via e-mail of het contactformulier contact met ons opneemt met vragen van welke aard dan ook, geef ons dan uw vrijwillige toestemming om contact op te nemen. Hiervoor is de opgave van een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Na afhandeling van het door u gedane verzoek worden persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet moeten dan verdere gerelateerde diensten worden geleverd. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de website-exploitant. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:Browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen .

Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken . Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Dit voorkomt toekomstige detectie door Google Analytics voor deze website en voor deze browser zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Adobe Analytics gebruiken (Omniture)

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Als een trackinggegevensrecord wordt verzonden van de browser van een websitebezoeker naar Adobe Datacenter, zorgen de serverinstellingen die we maken ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór geolokalisatie, d.w.z. het laatste octet van het IP-adres wordt vervangen door nullen. Voordat het trackingpakket wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door individuele generieke IP-adressen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Adobe deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Adobe Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Adobe-gegevens. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Dit aanbod wijst gebruikers er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en op hun gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief hun IP-adres) naar Adobe worden verzonden en dat deze gegevens door Adobe worden verwerkt,http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Ingesloten YouTube-video's

We integreren YouTube-video's op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account. Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen. Wie het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in de browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociale plug-ins

Op onze websites worden sociale plug-ins van de onderstaande aanbieders gebruikt. U herkent de plug-ins aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo. Via deze plug-ins kan informatie, waaronder mogelijk ook persoonsgegevens, aan de serviceprovider worden verzonden en door hen worden gebruikt. Met een 2-klik-oplossing voorkomen we het onbewust en ongewenst verzamelen en doorgeven van gegevens aan de dienstverlener. Om een gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de overeenkomstige knop te klikken. Het verzamelen van informatie en de overdracht ervan aan de serviceprovider wordt alleen geactiveerd door deze activering van de plug-in. Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de sociale plug-ins of het gebruik ervan. Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Momenteel moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de provider tot stand wordt gebracht en in ieder geval het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie worden geregistreerd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverlener probeert cookies op de gebruikte computer op te slaan. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende dienstverlener. Opmerking: als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een bepaalde pagina. Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd: welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Momenteel moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de provider tot stand wordt gebracht en in ieder geval het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie worden geregistreerd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverlener probeert cookies op de gebruikte computer op te slaan. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende dienstverlener. Opmerking: als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een bepaalde pagina. Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd: welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Momenteel moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de provider tot stand wordt gebracht en in ieder geval het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie worden geregistreerd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverlener probeert cookies op de gebruikte computer op te slaan. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende dienstverlener. Opmerking: als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een bepaalde pagina. Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:

Google Adwords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u via een advertentie van Google op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet via de websites van AdWords-klanten kunnen worden gevolgd. De informatie verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om Conversiestatistieken maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies algemeen deactiveert of uw browser zo instellen dat cookies van de "googleleadservices" .com" domein zijn geblokkeerd. Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u niet wilt dat meetgegevens worden geregistreerd. Heb je al je cookies in de browser verwijderd?

Wijziging in ons privacybeleid

 

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.