Aansprakelijkheid


  • Hotel am Ceresplatz kan niet in alle gevallen garanderen dat de informatie op deze website volledig, juist en actueel is.
  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.
  • Hotel am Ceresplatz mag en kan zonder voorafgaande kennisgeving, delen van , of de gehele site uitbreiden, toevoegen, verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent verwijderen.
  • Aansprakelijkheidsclaims tegen hotel am Ceresplatz, die verwijzen naar enige vorm van schade veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van informatie, of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten.
  • Hotel am Ceresplatz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internet pagina’s waarnaar direct of indirect wordt verwezen en garandeert niet dat de informatie op deze websites in alle gevallen volledig, juist en actueel is.
  • Hotel am Ceresplatz verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van diverse links geen illegale inhoud of auteurschap van gelinkte pagina’s stond. Op huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van gelinkte pagina’s heeft hotel am Ceresplatz geen enkele invloed. Daarom distantieert hotel am Ceresplatz zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die zijn veranderd na het plaatsen van de link.
  • Dit geldt voor alle links en verwijzingen die op deze website zijn opgenomen.
  • Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk, en niet degene die verwezen heeft naar deze pagina’s.